PRAWO RODZINNE

Rozwody i separacje
Władza rodzicielska
Kontakty z dzieckiem
Alimenty
Sprawy opiekuńcze i o demoralizację nieletnich
Rozdzielność majątkowa

PRAWO CYWILNE

Zobowiązania, nienależyte wykonywanie umowy
Sprawy majątkowe (o zapłatę)
Spadki i zachowki
Działy spadku i podziały majątku
Własność, współwłasność i sposoby jej zniesienia
Służebności, zasiedzenia
Odszkodowania

PRAWO KARNE

Obrona w sprawach karnych (przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, rodzinie)
Obrona w sprawach karnych (przestępstwa w ruchu drogowym, gospodarcze)
Oskarżyciel posiłkowy, prywatny, pełnomocnik pokrzywdzonego
Sprawy o wykroczenia
Postępowania wykonawcze, wnioski o dozór elektroniczny

PRAWO KARNE

Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, rodzinie
Przestępstwa w ruchu drogowym, gospodarcze
Oskarżyciel posiłkowy, prywatny
Pełnomocnik pokrzywdzonego
Sprawy o wykroczenia
Postępowania wykonawcze, wnioski o dozór elektroniczny