Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie podczas spotkania w Kancelarii. Jest ono uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, jej charakteru i przewidywanego nakładu pracy.

Co do zasady, zastosowanie ma wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie honorarium za prowadzenie danej sprawy jest ustalane z góry.

W sprawach majątkowych podstawą ustalania wysokości wynagrodzenia jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Możliwe jest także uzgodnienie wynagrodzenia mieszanego w postaci stawki ryczałtowej i tzw. ‚success fee’ (tj. procent od wygranej sprawy).

Stawki godzinowe i mieszane ryczałtowo-godzinowe polecane są dla przedsiębiorców przy umowie o stałą obsługę poprzez ustalanie ilości godzin abonamentowych.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozłożenie płatności na raty.

W zakres usługi objętej kwotą honorarium wchodzą: – doradztwo prawne,
– przygotowanie pism procesowych,
– negocjacje z drugą stroną,
– reprezentowanie Klienta przed Sądem,
– bieżące informowanie o stanie sprawy,
– nieograniczony kontakt telefoniczny i mailowy.
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie podczas spotkania w Kancelarii. Jest ono uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, jej charakteru i przewidywanego nakładu pracy.

Co do zasady, zastosowanie ma wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie honorarium za prowadzenie danej sprawy jest ustalane z góry.

W sprawach majątkowych podstawą ustalania wysokości wynagrodzenia jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Możliwe jest także uzgodnienie wynagrodzenia mieszanego w postaci stawki ryczałtowej i tzw. ‚success fee’ (tj. procent od wygranej sprawy).

Stawki godzinowe i mieszane ryczałtowo-godzinowe polecane są dla przedsiębiorców przy umowie o stałą obsługę poprzez ustalanie ilości godzin abonamentowych.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozłożenie płatności na raty.

W zakres usługi objętej kwotą honorarium wchodzą: – doradztwo prawne,
– przygotowanie pism procesowych,
– negocjacje z drugą stroną,
– reprezentowanie Klienta przed Sądem,
– bieżące informowanie o stanie sprawy,
– nieograniczony kontakt telefoniczny i mailowy.